geef om vrijheid

GEEF OM VRIJHEID!

Naast de jaarlijkse collecte zijn donaties van harte welkom. Het aantal deelnemers aan onze lokale activiteiten groeit gestaag en daarmee dus ook de kosten daarvoor. Een internationale postzegel kost tegenwoordig al €1,55 per stuk en we schrijven inmiddels maandelijkse tientallen brieven! En dit jaar kregen tweemaal zoveel leerlingen in Dordt van onze vrijwilligers les over Kinderrechten. Daarna mochten de kinderen er een tekening over maken die meedingt naar een prijsje in de tekenwedstrijd.

Om niet ten onder te gaan aan dit succes van ons vrijwilligerswerk, is je gift zeer welkom! Dat kan met een vrijwillige bijdrage in de collectebus tijdens de activiteit en/of met een donatie op het rekeningnummer van onze groep: 

NL65 TRIO 0197 7301 67

t.n.v. Amnesty 450 Dordrecht

Bij voorbaat onze hartelijke dank!